ส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่ขาดโอกาส

บจก. ชู บลิส และ หจก. เฮลท์มีอีท ร่วมกันส่งมอบอาหารผู้ป่วยให้กับผู้ขาดโอกาสผ่านมูลนิธิกระจกเงา

ส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่ขาดโอกาส อ่านเพิ่มเติม