ใครมีความเสี่ยงจะมีอาการภาวะกลืนลำบากบ้าง

อย่าปล่อยให้ปัญหาภาวะการกลืนลำบากทำให้ชีวิตผู้ป่วยลำบากจากการหมดความอยากอาหาร ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงจากการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างกาย เข้ามาอ่านกันว่าเราหรือคนใกล้ตัวมีความเสี่ยงต่อภาวะนี้กันหรือไม่ และต้องดูแลด้วยวิธีใด

ใครมีความเสี่ยงจะมีอาการภาวะกลืนลำบากบ้าง อ่านเพิ่มเติม