สัญญาณเตือนภัยอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) เกิดจากการตายของเซลล์สมองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการการเกิดโรคสมองเสื่อม โดยอาการของโรคจะเป็นไปอย่างช้าๆ เริ่มต้นจากไม่มีความผิดปกติ และจะเริ่มมีความจำถดถอยมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเข้าสังคม มาเช็คดูกันว่าเรามีความเสี่ยงหรือเริ่มมีอาการตรงกับสัญญาณเตือนอัลไซเมอร์บ้าง การป้องกันรักษาในระยะเริ่มต้นจะทำให้โอกาสหายจากอัลไซเมอร์ได้ง่ายขึ้น การทาอาหารทางการแพทย์ที่ถูกต้องก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยให้เราดีขึ้นเช่นเดียวกัน

Shopping Cart
Scroll to Top