ประโยชน์ของแอสตาแซนธิน (Astaxanthin)

นวัตกรรมจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Chula PharTech
Nutra Asta แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ขนาด 6 มิลลิกรัม 30 แคปซูล จากสารสกัดสาหร่ายฮีมาโตคอคคัส พลูวิเอลิส 60 มก. ให้แอสตาแซนธิน 6 มก. – ใหม่ นวัตกรรม Self Emulsifying Astaxanthin delivery system (SEDDs) แอสตาแซนธินที่เกิดเป็นอิมัลชันได้เองหลังรับประทาน อยู่ในรูปแบบพร้อมทาน เพิ่มการดูดซึมมากกว่า

Shopping Cart
Scroll to Top